Get your Dream Homes Now

With the most complete source of properties near you

PROCEDURA koja me čeka nakon što kupim nekretninu?

,

Najčešći prijestupi koji zadese prodavca/e ili kupca/e kod kupoprodaje nekretnine se odnose na nepoznavanje propisa koji su vezani na obavezu pravovremenog  prijavljivanja i plaćanja poreza na dohodak ili generalno promet nekretnina. Nerijetko, ljudi zapadnu u probleme kada je u pitanju ova tematika. Kupe ili prodaju nekretninu ali ne prijave porez na vakat, nakon čega budu primorani plaćati kazne, zatezne kamate i sl.

Ovaj put ćemo pisati o onima koji kupe nekretninu...

Nakon zaključenja i preuzimanja kupoprodajnog ugovora kod notara, kupac je dužan podnijeti zahtjev za obračun poreza nadležnoj poreznoj upravi i to u roku od 8 dana!

Nakon obavljene porezne procedure, kupac je dužan podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu kod nadležnog Opštinskog suda na čijem se području nekretnina nalazi.  PO ZAKONU, vlasnikom nekretnine se smatra osoba koja je u zemljišnoj knjizi upisana kao vlasnik. Ukoliko se radi o zemljištu, kući ili vikendici, Kupac će upisati pravo posjeda na kupljenoj nekretnini u katastru nadležne opštine nakon obavljene porezne procedure.

Ukoliko se radi o urednoj dokumentaciji, vrlo brzo ćete dobiti rješenje od nadležnog suda  o upisu prava vlasništva čime zvanično postajete vlasnik nekretnine.

U međuvremenu, kupac nekretnine dužan je da prijavi režije na svoje ime kod nadležnih komunalnih preduzeća.

Kredibilne agencije za nekretnine u svojim timovima imaju pravnike koji su dužni da edukuju one koji im se obrate za pomoć, upravo kako bi izbjegli goleme procedure i probleme. Čak, agencije jedva čekaju da cjelokupnu navedenu proceduru završe u ime vas vrlo brzo i na siguran način.

Get your Dream Homes Now

With the most complete source of properties near you