Get your Dream Homes Now

With the most complete source of properties near you

Šta je potrebno ZNATI prije nego što kupim nekretninu?

,

Proces prodaje ili kupovine nekretnine definitivno za sve od nas predstavlja jedno od najkompleksnijih životnih pitanja!

Stoga, svi vodimo računa da izbjegnemo komplikacije koje se odnose na taj proces, a posebno na administrativni dio koz koji moramo proći prije i prilikom kupovine određene nekretnine.

Ukoliko ste definitivno odlučili da kupite nekretnininu, prvo što ćete uraditi je da pogledate zemljišnu knjigu (ZK- skraćenica).

ZK se sastoji od popisnog lista u kojem je upisana nekretnina, vlasničkog lista u kojem se upisuje vlasništvo te teretnog lista koji navodi je li nekretnina opterećena pravima trećih osoba.

ZK treba da bude uredan. Da se stvarna površina nekretnine slaže sa upisanom površinom u ZK. Da nema aktivnih žalbi, primjedbi i zabilježbi.  Da nem tereta koji sprečavaju prijenos vlasništva na drugo lice. Ukoliko je neki od tereta evidentiran, pravni stručnjaci  iz agencije će Vam pojasniti o čemu se radi i upoznati Vas o načinu uklanjanja istih – ukoliko je to moguće, naravno.

Pored uvida u ZK, potrebno je da ispitate stanje svih računa kada su režisjki troškovi u pitanju.

Stanje režija treba biti potpuno čisto prilikom obavljanja kupoprodaje i to bez ikakvih dugova, kamata ili sudskih troškova.

Obavezno zatražite i porezno uvjerenje od prodavca u kojem će biti evidentirano da nema neizmirenih obaveza prema nadležnoj poreznoj upravi.

Provjeri da li kupuješ nekretinu koja čini bračnu stečevinu. Na ovo obrati posebnu pažnju jer zna da pravi najveći problem. Stručnjaci iz agencije će ti pojasniti u tančine šta se smatra bračnom stečevinom a šta ne?

Vidiš....

Nije jednostavno. Kratko smo se samo administracije dotakli a već promišljamo da li možemo sami kupiti ili prodati bez angažovanja agencije?

Get your Dream Homes Now

With the most complete source of properties near you