Professionals

Posvećeni smo zadovoljstvu naših klijenata

Professionals agencija za poslovanje nekretninama je osnovana 2018.godine u Sarajevu, i upisana je u registar poslovnih subjekata pod identifikacionim brojem 4202560280005.

Osnovne djelatnosti naše firme su: posredovanje u prodaji, kupovini, izdavanju/unajmljivanju nekretnina, obavljanje uknjižbe, pribavljanje građevisnke dozvole, legalizacija bespravno izgrađenih objekata, besplatna procjena vrijednosti nekretnina i pravni savjeti u vezi dotičnih na kantonu Sarajevo. U našem poslovnom pristupu klijent je na prvom mjestu i važno nam je da je klijent zadovoljan sa ishodom posla. Svaki naš agent nastoji da bude apsolutno profesionalan i temeljit prilikom obavljanja svoga posla. Odnosi agencije i naših klijenata definisani su ugovorom o posredovanju pri čemu vam je osigurana kompletna pravna zaštita i sigurnost.

Sadašnji status i reputaciju naše agencije izgrađivali smo, prije svega, poštenim i iskrenim pristupom prema svakom klijentu, pažljivo slušajući njihove prijedloge i sugestije, dajući im bezrezervno na raspolaganje svu našu posvećenost i vrijeme, naše stručno znanje - kao i uspostavljanje i razvijanje jedinog kvalitetnog pristupa prema svakom od njih..

Donošenje odluke o kupovini, prodaji, najmu ili izdavanju nepokretnosti predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u životu svakog pojedinca. Upravo se na toj činjenici zasniva naš rad i zbog toga se trudimo da radimo u Vašu korist i na obostrano zadovoljstvo. Svi strahovi i dileme koje imate pri realizaciji kupovine ili prodaje nepokretnosti biće otklonjeni angažovanjem profesionalnog tima zaposlenih u firmi Professionals d.o.o.

Razgovarajte sa nama o Vašim potrebama i željama i mi ćemo Vam predložiti najbolje rešenje i pomagati Vam tokom cjelokupnog procesa.

Jedan od važnih segmenata našeg poslovanja, svakako je i saradnja sa nekim bankama u BiH, a sve u cilju kvalitetnije i brže realizacije kupoprodajnih transakcija za naše klijente, kroz hipotekarne i druge oblike kredita. Kako bi se na najbolji mogući način postigla zaštita i sigurnost naših klijenata Professionals d.o.o. Vas savjetuje kroz cjelokupni proces kupoprodaje nepokretnosti, do zaključenja kupoprodajnog ugovora i uknjižbe u zemljišne knjige.

Naš primarni cilj je da se trudimo da opravdamo ukazano poverenje, u nadi da eventualne buduće kupoprodaje Vaših nepokretnosti zajednički realizujemo.

Sjedište firme se nalazi u Sarajevu, u ulici Džemala Bijedića br. 46, Čengić Vila, opština Novo Sarajevo.

Na vrh
Na vrh